Produkter

NOVO IP/GSM

Alltid uppkopplad, uppdaterad och säker.

NOVO är en ny digital trygghetselefon utvecklad av NEAT. Intelligent designad innifrån och ut med avsikt att möjliggöra för tjänsteleverantörer att erbjuda högsta möjliga vårdkvalitet. 

Detta är ett fullständigt nytt digitalt koncept som tar "telecare" ett steg vidare. NOVO har designats in- och utvändigt för att optimera all funktionalitet och kunna erbjuda fördelar som övriga förekommande trygghetstelefoner på marknaden inte kan leverera.

Med NOVO har upplevelsen av komfort och säkerhet förts samman med hjälp av modern design för att passa in i varje hem och boendemiljö.

Överblick

 • NOVO är alltid uppkopplad och övervakad via NEATs webportal. Konfigurations- och mjukvaruuppdateringar utförs enkelt på distans vilket innebär mindre tid för tekniska insatser och mer tid för omsorg.
 • Bästa batteribackuptiden på marknaden. Standbytiden är upp till 450 h men ännu viktigare - NOVO klarar flera dagar i batteridrift med bibehållen funktionalitet för talade larm och digital övervakning.  

 • För att erhålla bästa möjliga säkerhet uppfyller radiodelen kraven för Categori 1 och kommunicerar över 869,2 MHz, en frekvens dedikerad för sociala larm.

 • Digitala protokoll, t.ex. SCAIP, säkerställer att dataöverföringen är betydligt säkrare och mer pålitlig.

 • Upp till 48 tillbehör kan anslutas till NOVO. NOVO utför regelbundna kommunikationstester med alla tillbehör och uppmärksammar personalen i händelse av störningar eller interferens.
 • Kraftfullt ljud och kristallklar tvåvägskommunikation bidrar till snabbare bedökmning och enklare handläggning under ett larmsamtal.

 • Avancerad roaming med dedikerade SIMkort. Val av nätverk baserat på signalstyrka och tillgänglighet under uppstart. Automatiskt byte av nätverk vid försämrad service under samtal. Detta skapar högsta möjliga nätverkstillgänglighet.

NOVO - det bästa valet 

Anslutning betyder kontroll

 • Onlineövervakning av all installerade enheter på ett och samma ställe
 • ldentifiera problem i förväg genom att veta status på enheterna vid varje givet tillfälle
Kontroll betyder säkerhet
 • Rapporter med misslyckade larm distribueras till berörd personal
 • Lokalisera enheterna och "integrate services using this feature"
 • Centraliserad omprogrammering och mjukvaruuppdateringar
 • Terminalerna är alltid uppdaterade med de senaste förbättringarna och funktionerna
 • Övervakning oberoende av vilken larmcentral man använder
Säkerhet betyder snabbhet
 • ldentifiering av enheter med tekniska avvikelser
 • ldentifiering av larm som inte når larmcentralen
 • Utökad säkerhet med digitala protokoll
Snabbhet betyder kostnadsbesparingar
 • Plug&Play-installationer: automatisk konfiguration och enkelhet att addera tillbehör
 • Fjärruppdateringar av mjukvara över IP/GPRS med minimal nertid
 • Snabb digital dataöverföring gör att larmen når larmcentralen med minimal fördröjning
Kostnadbesparingar betyder bättre marginaler
 • "Planned preventing actions based on info from the supervision"
 • Fjärrkonfigurationer reducerar personal- och resekostnader

Dessa produkter kanske kan vara av intresse ...

D-SERVER

Effektiv larmhantering, avsedd att avlasta vårdpersonalen i boenden

SMOKE

Batteridriven lättinstallerad optisk rökdetektor med inbyggd radiosändare

WALL

Väggmonterad larmmottagare

REPO+

Skapar extra lång räckvidd för radiosignalen mellan en sändare och en mottagare från NEAT

Fördelar för dig

 • Pålitlig: Alltid uppdaterad

 • Bekväm: Fjärruppdateringar
  och -konfigurationer

 • Effektiv: Ökad pålitlighet och kontroll

Tekniska specifikationer
Funktionalitet
Säkerhet
Användbarhet
Programmering