Produkter

Trygghetstelefoner

Vårt användarvänliga trygghetstelefonsystem är speciellt utvecklat för särskilda behov. Det är pålitligt, enkelt att använda och passar i alla typer av boenden.

NOVO IP/GSM

Den smartaste digitala trygghetstelefonen.

Neo

Högtalartelefon med hög funktionalitet som kan aktiveras från en larmklocka

NEO-IP

Högtalartelefon med hög funktionalitet som kommunicerar över IP

NEO-GSM

Högtalartelefon med hög funktionalitet som använder GSM nätet som primär kommunikationskanal eller backup

Nemo

Den mobila lösningen för seniorer och andra behovsgrupper.