Produkter

TMC

Det multifunktionella diagnostik- och analysverktyget för mobilt och stationärt bruk

TMC Health Monotor har utvecklats för vård och analys av behövande som inte kan nyttja traditionella vårdinrättningar (vårdcentral, sjukhus etc.). Detta mobila, multifunktionella diagnostik- och analyssystemet möjliggör sömlös, webbaserat stöd för vårdtagare. TMC Health Monitor mäter och dokumenterar vitala värden med precision och tillförlitlighet. Data kan sedan snabbt och enkelt uppdateras och analyseras via internet. Före maximal säkerhet och personligt skydd kan personliga data kan endast kommas åt via en inloggning med fingeravtrycksavläsning på TMC Healt Monitor.

Överblick

 • Användarvänlig och enkelt handhavande
 • Mäter viktiga nyckeldata (även utan internet)
 • Snabbt utbyte av data mellan vårdteam och vårdtagare
 • Data kan kommas åt varifrån och när som helst
 • Visning av mäthistorik
 • Central administration av gränsvärden
 • Detaljerad visning av mätningar (t.ex. EKG)
 • Vyer med fler grafer samt rapporter
 • Påminnelse om/när mätning inte gjorts
 • Se på och skicka rapporter med automatik online
 • Detaljerad administration av brukardata
 • Individuell kundvård
 • Enkla och tydliga användaranvisningar
 • Presentation av aktuell hälsostatus via online-formulär
 • Påminnelsefunktion för mediciner
 • Loggning av intag av mediciner
 • Individuell hälsocoachning

Dessa produkter kanske kan vara av intresse ...

EKG

Speciellt konstruerat tillbehör för det mobila diagnostik- och analyssystemet TMC

SPIROMETER

Speciellt konstruerat tillbehör för det mobila diagnostik- och analyssystemet TMC

Örontermometer

Speciellt konstruerat tillbehör för det mobila diagnostik- och analyssystemet TMC

PULS

Speciellt konstruerat tillbehör för det mobila diagnostik- och analyssystemet TMC

Fördelar

 • Innovativ: Analyserar och diagnostiserar på distans
 • Interaktiv: Snabbt utbyte av data online
 • Mobil: Data kan kommas åt varifrån och när som helst
 • Mångfacetterad: Fem olika applikationer för olika typer av mätningar
 • Praktisk: Ytterligare användningsområden, t.ex. påminnelser att ta mediciner
Användningsområden
I hemmet
Inom vården
Inom medicin
På arbetsplatsen
På gymmet