Produkter

SPIROMETER

Mätning av lungkapacitet

En spirometer testar lungfunktionen och är en indikator på vårdtagarens vitala värden. Spirometern till TMC mäter den utblåsta luftvolymen såväl som luftflödet och variationen av luftflödet över tid.

Spirometern till TMC följer American Thoracic Society's (ATS) riktlinjer för mätningens noggrannhet och precision; FVC, FEV1 och FEF25-75%. Toppen på utandningsflödet mäts under normala och BTPS (Body Temperature and Preassure, Saturated) villkor.


Dessa produkter kanske kan vara av intresse ...

TMC

Innovativt mobilt system för fjärrsjukvård och diagnos av patienter

Blodtryck

Speciellt konstruerat tillbehör för det mobila diagnostik- och analyssystemet TMC

Scales

Speciellt konstruerat tillbehör för det mobila diagnostik- och analyssystemet TMC

PULS

Speciellt konstruerat tillbehör för det mobila diagnostik- och analyssystemet TMC

Tekniska data