Produkter

SMOKE

Trådlös rökdetektor

Den trådlösa rökdetektorn ger tidig varning i händelse av brand eller kraftig rök. Vid rökutveckling aktiveras en akustisk och visuell signal omedelbart. Samtidigt skickas ett röklarm via radio till anslutna radiomottagare, t.ex trygghetstelefonen NEO. Tillförlitligheten säkerställs genom en kontinuerlig batteriövervakning och batterilarm vid lågt batteri.


SMOKE är en radioaktivfri rökvarnare med integrerad radiosändare som detekterar pyrande och öppna lågor som genererar rök. När detektorn detekterar röken kommer den att avge en kraftig signal, blinka och skicka en radiosignal till en mottagare, t.ex. trygghetstelefon NEO.


Dessa produkter kanske kan vara av intresse ...

TEMP

Detektor för öppen eld i miljöer där det finns rök, ånga eller damm

Flood

Batteridrivet översvämningslarm med inbyggd radiosändare. För tidig upptäckt av vattenläckor

GAS

Detektor för propan-, butan- eller metangas med inbyggd radiosändare

DOOR

Radiosändare med tillhörande magnetkontakt som är lätt att installera

Tekniska data
Egenskaper
Säkerhet
Radio
Installation