Produkter

D-POS

Demenssystem

D POS system fungerar optimalt med den bärbara personsökaren TREX vilken speciellt programmerats för detta radiosystem. Sändare D-ATOM tar emot en signal från D-POS i det låga frekvensområdet och skickar den därefter till vald radiomottagare. Patienten bär inget annat än en D-ATOM på handleden och åtnjuter därmed maximal rörelsefrihet.

D-POS kan integreras med trygghetstelefonen NEO eller anslutas till ett befintligt sköterskelarmsystem och är lätt att eftermontera i befintliga lokaler.


  • D-POS är en RFID positionssändare för användning tillsammans med larmklockan D-ATOM. När en D-ATOM detekterar ett fält som sänds ut av en D-POS, kommer den att sända en signal om vilken D-ATOM som har passerat vilken position.
  • D-POS och D-ATOM kan tillsammans användas för ge en signal när en vårdtagare med demens passerar en viss position eller som positionsinformation i ett vårdboende. De kan också användas för automatisk dörröppning eller andra aktiveringar.
  • Varje positionssändare kan användas med två antenner. Dessa kan vara loop-antenner eller av ferrittyp. Loop-antennen används oftast runt dörröppningar eller fräses ned i golvet. Ferritantennen är enklare att installera och placeras intill dörröppningen.

Dessa produkter kanske kan vara av intresse ...

TREX

Uppladdningsbar portabel larmmottagare med display, vibrator och ljudsignal.

DOOR

Radiosändare med tillhörande magnetkontakt som är lätt att installera

D-ATOM

Radiosändare med RFID-mottagning från positionssändare D-POS. Används för positionering eller gånglarm

FLOOR

Sensor för övervakning om brukaren kliver ur sängen eller passerar en dörr

Tekniska data
Funktioner
Egenskaper
Programmering