Miljön i fokus

För NEAT Electronics går kostnader och miljö hand i hand. Alla produkter designas, produceras och levereras med miljöhänsyn i varje steg.

Som resultat av detta blir våra produkter mer energieffektiva i drift med större andel alternativa miljövänliga material. Förutom miljövinsten skapar detta även lägre kostnader för energi och deponi.

Energieffektivitet

Vårt miljöarbete startar redan i designfasen när vi skapar en ny produkt. På NEAT Electronics använder vi moderna strömsnåla komponenter i våra konstruktioner. Detta reducerar energiförbrukningen och även storleken på t.ex. backupbatterier i systemen. Exempelvis så är användandet av gamla transformatorer en stor energislukare idag och därför använder vi moderna switchade nätaggregat i alla våra produkter.

Farliga substanser

Vi arbetar kontinuerligt för att minska användningen av farliga substanser. Plasten vi använder innehåller återvunnet material och saknar bromerade flamskyddsmedel och ftalater. Vi använder inte batterier som innehåller bly, kadmium, kvicksilver eller krom. Armbandet till vår larmklocka är analyserat för att garanterat inte innehålla skadliga eller allergiframkallande ämnen.

Transporter

För att undvika onödiga transporter skickar vi inga lådor med onödigt mycket packmaterial. De flesta leveranserna sker i bulk, vilket minskar den totala volymen. Vi undviker även flygfrakt om detta är möjligt.

 

NEATs miljöåtagande

  • Plasten i våra produkter är fri från flamskyddsmedel och ftalater.

  • Batterierna är fria från kadmium, kvicksilver, krom och bly.

  • Energieffektiv design.

  • Switchade nätaggregat sparar ström och är energieffektiva

  • Vi återvinner uttjänt elektronik, plast och batterier.

  • Alla produkter möter riktlinjerna i 2002/95/EC för råmaterial.

  • Alla produkter möter riktlinjerna i 2002/96/EC WEEE för batterier.

  • Produktionen av elektronik följer ISO 14001:2004.