Allmänt

Att skapa produkter som gör succé är inte enkelt. Man måste naturligtvis veta vad användarna tycker om och behöver, men också hur man utvecklar och tillverkar dessa produkter.

All nyckelpersonal hos NEAT Electronics har 10-20 års erfarenhet av teknikutveckling i trygghetsbranschen.

Säkerhet och tillförlitlighet

Eftersom våra produkter är avsedda att hjälpa människor som behöver assistans, så måste de vara så tillförlitliga som möjligt. Vår långa erfarenhet hjälper oss att skapa säkra lösningar hela vägen från brukaren till den hjälpande personalen. Detta gäller naturligtvis tekniskt kunnande i radiokommunikation och telefoni, men kanske viktigast, den övergripande systemdesignen.

Ny teknologi

På NEAT Electronics arbetar vi kontinuerligt med att skapa nya lösningar och att förbättra de existerande. En viktig del för oss är att ta till oss ny teknik för att ge brukaren bättre produkter. För att kunna ge god support samt bibehålla vår kunskap görs den mesta utvecklingen av vår egen personal.

 

Fakta och siffror om NEAT

  • 1988: NEAT-koncernen grundas i Spanien

  • 2003: NEAT Electronics AB grundas i Sverige

  • 2006: NEAT GmbH grundas i Tyskland

  • NEAT har dotterbolag i Austrailen, Argentina, Sverige och Tyskland tillsammans med representation i 14 andra länder i Europa och tre försäljningskontor i Latinamerika