Optimal organisering av vården och samtidig avlastning
av personalen

Sjukhus och vårdhem måste utveckla mer effektiva processer och med hjälp av genomtänkt teknik kan de dagliga uppgifterna organiseras och den enskilde vårdtagaren ges mer tid.

Tillsammans med handenheten D-TREX är D-SERVER lämpligt för stationära vårdinrättningar. D-SERVER kan till exempel skapa en effektiv och målinriktad distribution till larmgrupper. Genom automatisk registrering av närvaro och lokalisering av personal är sekventiella larm möjliga. D-SERVER är tillgänglig dygnet runt och uppdateras kontinuerligt automatiskt via online-tjänster.

Optimal larmorganisation. Så fungerar D-SERVER systemet

Vem eller vad sänder av någon anledning ett larm vid en viss tidpunkt? D-SERVER kan särskilja på specifika larm och organisera dessa för optimal distribution. Då D-SERVER tar emot ett larm kan det skickas vidare enligt ett individuellt konfigurerbart scenario. D-SERVERN kan även skilja på parametrar såsom larmkälla, typ av larm eller ta hänsyn till tid på dygnet.

Idealisk för användning i hemvården: TREX kombinerad med ATOM

TREX är med larmsändaren ATOM lämpad att ta hand om makar eller föräldrar i öppenvården. Ytterligare säkerhet kan nås genom rökdetektorn SMOKE, dörrlarmet DOOR, golvsensorn FLOOR, eller med trygghetstelefonen NEO med anslutning till en larmcentral. Räckviddsförlängaren REPO+ förbinder andra byggnader med sin upp till 2,5 km räckvidd.