Tillförlitlig vård av demenspatienter

För närvarande är cirka 150 000 män och kvinnor i Sverige drabbade av demens och siffran stiger stadigt. Denna uppgift kan endast bemästras med stor omsorg, tålamod och avancerad teknik.

NEAT stöder denna växande utmaning med produkter som TREX, D-DOOR, D-POS och D-SERVER. Detta underlättar arbetet för vårdpersonal och skapar utrymme för vårdtagarna. Den speciellt programmerade larmsändaren D-ATOM aktiveras av D-POS i det låga frekvensområdet och skickar därefter ett larm till en mottagare. Vårdtagaren bär endast en D-ATOM på handleden och åtnjuter därmed maximal rörelsefrihet.

Exempel på användning

D-POS registrerar när en vårdtagare med D-ATOM kommer till en dörr. D-ATOM skickar då en larmsignal till den bärbara personsökaren TREX, trygghetstelefonsystsmet NEO eller skickas till ett befintligt sköterskelarmsystem. Oavsett så kan det användas för att övervaka enskilda dörrar och platser.