Lika omfattande som dina önskemål

Begreppet Telecare står för för vård i hemmet med stöd av intelligent teknik.

Tack vare den ökande andelen äldre av befolkningen blir detta vårdsätt vanligare och viktigare. Med sitt omfattande utbud av smarta tillbehör kan NEAT stötta vård i olika situationer och på olika områden. Vi erbjuder våra kunder lösningar från det grundläggande, traditionella trygghetslarmet med olika tillbehör till avancerade trådlösa system med unika mjukvarulösningar.