Produkter

Larmhantering

Upptäck fördelarna med allsidig och säker virtuell larmmottagningscentral med enkel beräkning av kostnad per användare eller avlasta arbetsbelastningen i vårdboenden med riktad larmhantering.

D-SERVER

Effektiv larmhantering, avsedd att avlasta vårdpersonalen i boenden

D-TECT

För en enkel, integrerad och målinriktad kommunikation med D-SERVER

TREX

Uppladdningsbar portabel larmmottagare med display, vibrator och ljudsignal.

D-POS

Sänder ett lågfrekvent fält för att aktivera en D-ATOM. För positionering och gånglarm